O'KLEIN, Arthur Boris

(1893-1985), France
Also well-known as: Klein
  • Name: O'KLEIN,
  • Born: 1893
  • Died: 1985
Language:
Title Medium Date Size (cm) Price
(2) Hundmotiv
Mixed media201016x43€ 226Picture
Signature by: O'KLEIN, Arthur Boris
Signature by: O'KLEIN, Arthur Boris