SEXTON, Frederick Lester

(1889-1975), USA
  • Name: SEXTON,
  • Born: 1889
  • Died: 1975
Language:
Signature by: SEXTON, Frederick Lester