By using our service you accept the use of cookies.

Johan Niclas BYSTRÖM

1783–1848, Sweden/Italy

Name Johan Niclas BYSTRÖM
Birth 1783, 18/12, Sweden
Died 1848, 13/3, Italy

Johan Niclas Byström, biography:

Johan Niclas Byström was a Swedish sculptor. He was born at Filipstad and went to Stockholm the age of twenty, studying there for three years under Johan Tobias Sergel. In 1809 he gained the prize of the Royal Academy of Arts, and in the following year visited Rome. He sent home a beautiful work, "The Reclining Bacchante," in half life size, which raised him at once to the first rank among Swedish sculptors.
On his return to Stockholm in 1816 he presented the crown prince (the later king Charles XIV) with a colossal statue of himself, and was entrusted with several important works. Although he was appointed professor of sculpture at the academy, he soon returned to Italy, and with the exception of the years from 1838 to 1844 continued to reside there. He died in Rome in 1848.
Among Byström's numerous productions the best are his representations of the female form, such as Hebe, Pandora, Juno suckling Hercules (infra), and the "Girl entering the Bath". His colossal statues of the Swedish kings are also much admired.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Niclas_Bystr%C3%B6m

Johan Niclas Byström, biography:

Johan Niclas Byström började som affärsbiträde i sin fars affär, men när modern avled sökte han sig till Stockholm för att utbilda sig till skulptör för Sergel. När han väl fick kontakt med Sergel blev han avvisad, och sökte sig till Masreliez, Forsslund och Elias Martin. Han studerade vid Konstakademien 1803-09 och tilldelades flera utmärkelser varvid Sergel fick upp ögonen för honom och gav honom arbete under sin ledning. Han tilldelades en resepension från akademien som gav honom möjlighet att bosätta sig i Rom, men han vistades längre perioder i Stockholm där han var kunglig statybildhuggare och med den titeln förenade bostaden och ateljén vid Sergelgatan. Han blev professor vid Konstakademien 1832. Bland hans offentliga arbeten märks altarskulpturer till Linköpings domkyrka, Bellmansbysten vid Bellmansro på Djurgården i Stockholm och ett flertal statyer av Karl XI.

Bakgrund
I Filipstad var fadern rådman och köpman. Fadern ansåg att genom att biträda bergslagshandeln i Filipstad kunde sonen överta handeln efter fadern. Han fogade sig efter faders önskemål och på lediga stunder sysslade han med sigillgravyr. Fadern avled när Byström var cirka tjugo år och med ett obetydligt fadersarv kunde han förverkliga sina drömmar och resa till Stockholm och där studera bildhuggarkonst under ledning av Johan Tobias Sergel och Louis Masreliez.

Italien
År 1809 fick han av Kungliga Akademien för de fria konsterna dess stora pris åtföljt av ett resestipendium. Med dessa gjorde han en studieresa till Rom i juni 1810 vilken kom att bli hans andra hem.

Två år därefter inträffade konstnären själv, medförande fyra marmorstatyer: en Pandora, en Hygiea, en Nymf och en Mars, på vilken huvudet ännu inte var hugget. Kronprinsen Karl Johan köpte dessa arbeten, bland vilka det sistnämnda, vars huvud Byström i största hemlighet gav Karl Johans drag, sedermera blev såsom gåva införlivat med Skoklosters samlingar.

Under sin vistelse i Stockholm 1816 utnämndes han till vice professor vid Konstakademien. Han återvände redan samma år till Rom, med beställning på statyer av Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII. 1821 gjorde han ett nytt besök i Stockholm, och när han på hösten samma år reste tillbaka till Rom, tog han vägen över England och Paris.

År 1829 återkom Byström till Stockholm och fullbordade där bl.a. de tre Karlarna. 1832 blev han ordinarie professor vid Konstakademien, men återvände sedan åter till Italien.

Under de närmast följande somrarna vistades han för det mesta i Carrara, där han hade eget hus och ett eget, vinstgivande marmorbrott. Där mejslade han bland annat statyerna Gustav II Adolf och Karl XIV Johan (båda i rikssalen på Stockholms slott) samt lät utföra en mängd arkitekturdetaljer, kandelabrar, vaser m.m., vilka han vid sin återkomst till Sverige 1838 sålde till kungen.

Åter i Sverige
När han 1838 beslöt att åter bosätta sig i Sverige, ville han ta med sig ett stycke av Italien och uppförde på en höjd på Djurgården sin bekanta Byströms villa. Enligt en uppgift lär han dock ha uppfört denna villa, 1839-44, på beställning av Karl XIV Johan, men efter konungens död såg han sig nödgad att själv behålla villan, som kostat 180,000 kr.[källa behövs] De ljusa salarna pryddes med en samling hemförda konstsaker och egna arbeten.

De sista åren
I Stockholm dröjde han den gången till 1844, då han av sin försvagade hälsa tvangs att återvända till Rom. Där var han sysselsatt med en större grupp, "Kärleken, omgiven av unga kvinnor av olika karaktärer", då döden överraskade honom 13 mars 1848. Han begravdes på den icke-katolska kyrkogården i Rom och hans maka reste en gravvård.[1] Byström testamenterade en del av sin förmögenhet till den vackra svenskan, hans hushållerska och modell Karolina Bygler, som av romarna kallades Eleonora Bistrom.

Hans samlingar såldes 1853 på auktion. Villan gick genom flera händer, tills juveleraren Christian Hammer 1865 köpte den.

Source: http://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Niclas_Bystr%C3%B6m

Venus Triumf by Johan Niclas BYSTRÖM

Venus Triumf

Price SEK 1,700 (€183)
Estimated SEK 2,000
Venus Triumf by Johan Niclas BYSTRÖM

Venus Triumf

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 10,000–12,000