KISTLER, Maria

(1884-1963), Austria
  • Name: KISTLER,
  • Born: 1884
  • Died: 1963
Language:
Signature by: KISTLER, Maria