Gioacchino La PIRA
act.1839–1870, Italy

Also known as: Lapira