Åke NOTHBERG
1893–1973, Sweden

Name Åke NOTHBERG
Birth 1893, Sweden
Died 1973, Sweden

Åke Nothberg studied at the Art Academy but he also trained in graphics. He undertook trips to, among other countries, Italy. He has painted, and cartoons, landscapes, stockholm views, still lifes and portraits.
Represented: National Museum in Stockholm.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Åke Nothberg studerade vid Konstakademien men utbildade sig även inom grafik. Han företog resor till, bland annat, Italien. Han har målat, och tecknat, landskap, stockholmsvyer, stilleben och porträtt.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.