Adolphe Joseph Thomas MONTICELLI
1824–1886, France