Agnes TYBONI
1893–1943, Sweden

Name Agnes TYBONI
Birth 1893, Sweden
Died 1943, Sweden

Agnes Tyboni studerade i Stockholm och Frankrike. Hon har målat slättlandskap och mariner från Frankrike, Öland och Gotland med betonande av det atmosfäriska, dessutom blomsterstilleben.

Blomsterstilleben by Agnes TYBONI

Blomsterstilleben (1941)

Price SEK 700 (€66)
Estimated SEK 1,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy