Aina ERIKSSON-ENCKELL
1912, Sweden

Name Aina ERIKSSON-ENCKELL
Birth 1912, 11/9, Sweden

Aina Eriksson-Enckell studied at Fine Arts in Gothenburg Sigfrid Ullman. Undertook study tours to France and Italy. She has painted portraits, figure subjects, still lifes and landscapes, sometimes with expressionistic style.

Aina Eriksson-Enckell studerade på Valand i Göteborg för Sigfrid Ullman. Företog studieresor till Frankrike och Italien. Hon har målat porträtt, figurmotiv, stilleben och landskap, ibland med expressionistisk karaktär.