Aina STENBERG-MASOLLE
1885–1975, Sweden

Also known as: AM

Name Aina, Gerda Lucia STENBERG-MASOLLE
Birth 1885, Sweden
Died 1975

Aina Gerda Lucia MasOlle, was born in 1885 in Stockholm and died 1975. She is known as an artist and her motifs are often the fairy motif. She studied at the Art Academy in Stockholm and was studying in England and France. She illustrated children's books and Christmas publications such as Advent Calendar

Source: http://www.bukowskismarket.com

Aina Gerda Lucia Masolle, föddes 1885 i Stockholm och dog 1975. Hon är känd som bildkonstnär och hennes motivkrets utgörs ofta av sagomotiv. Hon studerade vid Konstakademien i Stockholm och bedrev studier i både England och Frankrike. Hon illustrerade barnböcker och julpublikationer så som adventskalendern.

Source: http://www.bukowskismarket.com