Albert Theodor GELLERSTEDT
1836–1914, Sweden

Also known as: ATG, GLT, TG

Name Albert Theodor GELLERSTEDT
Birth 1836, Sweden
Died 1914, Sweden

Albert Theodor Gellerstedt studerade vid Konstakademien. 1877 utnämndes han till professor vid Tekniska högskolan. Han var i hög grad framstående som akvarellist och etsare. Han målade landskap, intimt och känsligt uppfattade, ofta i akvarell och mycket litet format, påverkade av franskt friluftsmåleri. Även som grafiker var han betydande och en föregångsman i vår konst. Bland hans lärjungar märks Zorn och A. Hägg.

Representerad:
med flera akvareller och en pastell i Nationalmuseum i Stockholm, Malmö Museum.

Source: Internet