Albert ABBE
1889–1966, Sweden

Name Albert ABBE
Birth 1889, Sweden
Died 1966, Sweden

Albert Abbe studied at technical school, Althin painting school and later in Paris at the Académie Colarossi, André Lothe and Arango. Have made study tours in Germany, France, Switzerland and Italy. He has carried out marine motifs from the west coast of Skåne, interiors, landscapes, figure painting, etc..

Source: Art Signature Dictionary

Albert Abbe studerade vid tekniska skolan, Althins målarskola och senare i Berlin samt i Paris på Académie Colarossi, André Lothe och Arango. Har gjort studieresor i Tyskland, Frankrike, Schweiz och Italien. Han tillhör gruppen "De tolv".
Albert Abbe har utfört marina motiv från skånes västkust, interiörer, landskap, figurmåleri men är mest känd för sina hamnar, fiskelägen och kustlandskap med båtar, ofta vinterbilder.

---------------

Albert Abbe var en mångsidig konstnär som i allra högsta grad var mottaglig för tidens internationella strömningar utan att förlora sin egen särart och personlighet. Han föddes 1889 i Helsingborg där han studerade på Tekniska skolan till 1906. Efter en tid vid Althins målarskola i Stockholm fortsatte han sin utbildning i Berlin innan han 1910 började på Academie Colarossi i Paris. Därifrån tog han med sig intryck från de nya konstriktningarna tillbaka till Sverige, främst från expressionismen och kubismen. Tillbaka i Sverige blev han som en av medlemmarna i konstnärsgruppen "De tolv" en tidig representant av modernismen i södra Sverige. Bland de andra skånska målarna och skulptörerna som ingick i "De tolv" fanns namn som Jules Schyl, Pär Siegård och Tora Vega Holmström och deras grupputställningar introducerade modernismen i Skåne.
Under det tidiga 1920-talet återvände han till Paris och spenderade åren 1921-22 som elev på Andre Lhotes ritskola i Paris, auktionens nummer "Modell" är målad under denna period. I verken från 1920-talet är Lhote och kubismens inflytande på Abbe tydlig både i formspråket och palettens färgskala. Från ungdomens experimentella och temperamentsfulla måleri finns hans starka personliga uttryck kvar i hans senare naturalistiska motiv där han framför allt är känd för sina landskap från den skånska västkusten, speciellt vintermotiven.
Källa: Bukowskis

Source: Art Signature Dictionary