Albert HOFFSTEN
1887–1927, Sweden

Name Edvard, Albert, Efraim HOFFSTEN
Birth 1887, Sweden
Died 1927

Albert Hoffsten studerade vid Konstnärsförbundets skola i Stockholm, därefter i Paris 1911-1912. Han var en av de mest lågmälda bland de konstnärer, Isaac Grünewald, Leander Engström, Gösta Sandels med flera, som introducerade den moderna expressionismen i svenskt måleri, och i viss mån har hans konst kommit i skymundan efter hans tidiga död i en bröstsjukdom, som de sista åren väsentligt nedsatte hans produktionsförmåga.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna Muséet i Stockholm.

---------------

Albert Hoffstens konstnärsskap föll tidigt i glömska, mycket på grund av hans alltför tidiga bortgång, i en bröstsjukdom, endast 40 år gammal. Han tillhörde samma konstnärsgeneration som Isaac Grünewald, Leander Engström och Gösta Sandels vilka slöt sig samman under namnet "De Unga" 1910.
Tillsammans introducerade de den moderna expressionismen i svenskt måleri. Hoffsten var liksom sina kollegor intresserad av de starka, lysande färgeffekter som de alla lärt sig i Paris, men skapade ett mer intimt och rofyllt måleri som vittnar om påverkan från Cézannes konst som han blivit särskilt förtjust i. Konsthistorikern Tor Hedberg beskrev Hoffstens måleri med orden: "Han var en kolorist av sällsynt rang. Hans färg har en blomlik skönhet, ett varmt och försynt liv, stundom en genomskinlig lätthet". Hoffsten ställde ut på Liljevalchs Konsthall i Stockholm och på "Den frie Udstilling i Köpenhamn 1916 och fick en separatutställning 1926 på AB Konstverk som också anordnade en minnesutställning 1928 efter hans bortgång. Bland de mest kända verken finner man "Adam och Eva", daterad 1926 som också avbildats på helsida i oeuvreverket "Svenskt konstnärslexikon". Tor Hedbergs beskrivning av hans naketmåleri känns träffande: "Hans naketbilder äga en förfinad, stundom litet behagsjuk sensualism". Adam och Eva framträder elegant med hjälp av genomskinliga skira färger.
Källa: Bukowskis

Source: Art Signature Dictionary

Stilleben by Albert HOFFSTEN

Stilleben (-26)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 5,000–6,000
Adam Och Eva by Albert HOFFSTEN

Adam Och Eva (-26)

Price SEK 26,950 (€3,123) Incl. buyer's premium
Estimated SEK 25,000–30,000
Leda Och Svanen by Albert HOFFSTEN

Leda Och Svanen (17)

Price SEK 1,000 (€113)
Estimated SEK 2,000
Solbad by Albert HOFFSTEN

Solbad (-23)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 12,000
Kvinnoporträtt by Albert HOFFSTEN

Kvinnoporträtt (-24)

Price SEK 4,500 (€487)
Estimated SEK 1,500
Landskapsmotiv by Albert HOFFSTEN

Landskapsmotiv

Price SEK 2,700 (€289)
Estimated SEK 2,000

Man Och Kvinna (1926)

Price SEK 4,500 (€434)
Estimated SEK 6,000
Mytologiskt Motiv by Albert HOFFSTEN

Mytologiskt Motiv (1924)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 2,000–3,000
Landskap by Albert HOFFSTEN

Landskap (1919)

Price SEK 5,400 (€530)
Estimated SEK 4,000–5,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy