Albert LARSEN

1885–1957, Denmark/Sweden

Name Albert, Julius Martin LARSEN
Birth 1885, Denmark
Died 1957, Sweden

Albert Larsen studied at the Art Academy in Copenhagen, Denmark. He studied under Professor Viggo Johansen at the Art Academy in Copenhagen. He was for many years resided in Ystad and has portrayed the city and its surroundings in all seasons and was also highly regarded as a portrait painter. Represented: Ystad Museum of Art, London, Chicago and New York.

Albert Larsen studerade vid Konstakademien i Köpenhamn. Han studerade för professor Viggo Johansen vid Konstakademien i Köpenhamn. Han var under många år bosatt i Ystad och har skildrat staden och dess omnejd i alla årstider och var även mycket anlitad som porträttmålare.

Representerad:
Ystads konstmuseum, London, Chicago och New York.

Porträtt Av Emil A. Borg by Albert LARSEN

Porträtt Av Emil A. Borg (1931)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 1,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy