Alexander ‘Alex’ LANGLET
1870–1953, Sweden

Name Ivar, Alexander ‘Alex’ LANGLET
Birth 1870, 18/4, Sweden
Died 1953, 25/11, Sweden

Alexander (Alex) Langlet studerade vid Konstakademien, senare studerade han till teckningslärare vid Tekniska skolan i Stockholm. företog resor till Frankrike, Italien, Ryssland, Asien. Son till Emil Langlet. Han målade folktyper och särskilt ryttare till häst.
Representerad: i Göteborgs konstmuseum.