Alexandre And Chantal KAJ-FICAJA
1959, France

Name Alexandre And Chantal KAJ-FICAJA
Birth 1959, France

The painters and sculptors Kaj-Ficaja consists of Chantal Ficaja and Alexandre Kaj Lindström. Alexander Kaj is the son of the Swedish artist Bengt Lindström. He is married to Chantal Ficaja and they work together under the name "Kaj-Ficaja".
Both were born in 1959 in Paris, raised in Paris, Sweden and Corsica.
Both have gone to art school in Paris, they live and work together today in Paris. They always work in symbiosis with one another. Their artwork has been exhibited in many of Sweden, France, Belgium, Switzerland, Spain, Italy, Japan, and China Art Galleries.

Read more at: http://www.kajficaja.com/

Source: Art Signatures Dictionary

Målarna och skulptörerna Kaj-Ficaja består av Chantal Ficaja och Alexandre Kaj Lindström. Alexander Kaj är son till den svenske konstnären Bengt Lindström. Han är gift med Chantal Ficaja och tillsammans arbetar de under namnet "Kaj-Ficaja".
Båda är födda 1959 i Paris, uppväxta i Paris, Sverige och Korsika.
Båda har gått i konstskola i Paris, dom lever och arbetar idag tillsammans i Paris. De jobbar alltid i symbios med varandra. Deras konstverk har varit utställda i många av Sveriges, Frankrikes, Belgiens, Schweiz, Spaniens, Italiens, Japans, och Kinas konsthallar.

Läs mer på: http://www.kajficaja.com/

Source: Art Signature Dictionary

Untitled by Alexandre And Chantal KAJ-FICAJA

Untitled

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 1,500
Untitled by Alexandre And Chantal KAJ-FICAJA

Untitled

Price SEK 1,200 (€138)
Estimated SEK 1,500
Figur I Papier Maché by Alexandre And Chantal KAJ-FICAJA

Figur I Papier Maché

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 4,000
Les Animaux Du Cosmos -djuren Från Cosmos by Alexandre And Chantal KAJ-FICAJA

Les Animaux Du Cosmos -djuren Från Cosmos

Price SEK 2,000 (€209)
Estimated SEK 1,500
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy