Alfred LENICA
1899–1977, Poland

Name Alfred LENICA
Birth 1899, Poland
Died 1977, Poland

Alfred Lenica uczył się prywatnie rysunku i malarstwa w pracowniach Artura Hannytkiewicza i Piotra Kubowicza w Poznaniu (1925-1928). W latach 30. malował obrazy figuratywne, nawiązujące w stylistyce do kubizmu. Nieco później uległ wpływom surrealizmu, który, pomijając lata socrealizmu, stanie się dlań najpoważniejszym obszarem poszukiwań malarskich. Od połowy lat 40. utrzymywał stałe kontakty z kręgiem „Grupy Krakowskiej“, przyjaźnił się z Jerzym Kujawskim. Po przeniesieniu się do Poznania, w 1947 został współzałożycielem awangardowej grupy „4F+R“ (farba, forma, fantastyka, faktura + realizm). Jest autorem pierwszego polskiego obrazu taszystowskiego (Farby w ruchu, 1949, tempera). W okresie socrealizmu włączył się w nurt oficjalnej sztuki, pracując jednocześnie jako organizator życia artystycznego, prezes Okręgu Poznańskiego ZPAP (1948-1950) i jednocześnie kierownik Pracowni Sztuk Plastycznych tamże. W końcu lat 50. przeniósł się do War-szawy i również tu do 1969 pełnił kierownicze funkcje w ZPAP. W drugiej poł. lat 50. ponownie - po eksperymentach z lat 40. - uprawiał informel, malując chętnie techniką drippingu. Około 1958 wypracował indywidualny, charakterystyczny dlań styl wirujących, kolorowych, niekiedy kaligraficznie opracowanych form, które dynamicznie wypełniały pola obrazów. Tworzył je techniką zbliżoną do surrealistycznej dekalkomanii. Styl ten stał się znakiem rozpoznawczym artysty do końca życia. W swych obrazach nie unikał kształtów nawiązujących do form naturalnych (jego malarstwo nazywano „biologicznym“), a w latach 70. niekiedy włączał do kompozycji motywy figuralne. Wystawa retrospektywna artysty odbyła się w Galerii Zachęta w Warszawie w 1974.

Source: http://www.agraart.pl/nowe/artists/lenica-alfred-polska-agra-art-aukcje-obrazy-antyki.html

Composition by Alfred LENICA

Composition (1963)

Price SEK 48,000 (€5,166)
Estimated SEK 20,000–25,000
Composition by Alfred LENICA

Composition

Price SEK 9,000 (€980)
Estimated SEK 8,000–10,000
Zdobywanie Przemoca by Alfred LENICA

Zdobywanie Przemoca (1966)

Price SEK 60,000 (€6,534)
Estimated SEK 35,000–40,000
Composition by Alfred LENICA

Composition

Price SEK 42,000 (€4,574)
Estimated SEK 35,000–40,000
Kerwone Kwiaty by Alfred LENICA

Kerwone Kwiaty (1966)

Price SEK 44,000 (€4,862)
Estimated SEK 25,000–30,000
Composition by Alfred LENICA

Composition (1968)

Price SEK 26,000 (€2,873)
Estimated SEK 20,000–25,000
Kadra by Alfred LENICA

Kadra (1962)

Price SEK 44,000 (€5,095)
Estimated SEK 25,000–30,000
Zjawisko Biologiczne by Alfred LENICA

Zjawisko Biologiczne (1966)

Price SEK 44,000 (€4,840)
Estimated SEK 20,000–25,000
Wzgledy Osobiste by Alfred LENICA

Wzgledy Osobiste (1963)

Price SEK 82,000 (€8,496)
Estimated SEK 20,000–25,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy