Algot RINGSTRÖM

1876–1956, Sweden

Name Algot Viktor RINGSTRÖM
Birth 1876, Sweden
Died 1956, Sweden

Algot Ringström studied for Cardon and Caleb Althin of Technology and Arts Academy in Stockholm for Georg von Rosen, Gustavus Cederström and Oscar Björk. He undertook trips to Germany, Italy, France, England and Holland. His art is characterized by motifs with sunny, bright coloring with running water and the water reflects that specialty. He painted portraits, landscapes of winter and summer grounds, and marine, often from London.

Algot Ringström studerade för Cardon och Caleb Althin på Tekniska Högskolan och Konstakademien i Stockholm för Georg Von Rosen, Gustaf Cederström och Oscar Björk. Han företog resor till Tyskland, Italien, Frankrike, England och Holland. Hans konst kännetecknas av vältecknade motiv med solig, ljus kolorit med rinnande vatten och vattenspeglar som specialitet. Han målade porträtt, landskap med vinter och sommarmotiv, samt mariner, ofta från Stockholm.

Separatutställningar:
Hultbergs konsthandel i Stockholm. Han hade även flera utställningar i sin villa på Lidingö. 1954 framträdde han på Liljevalchs konsthall i Stockholm. 1958 anordnades en minnesutställning i hans forna hem i Brevik på Lidingö.

Offentlig utsmyckning:
Fresker i Karolinska skolan i Örebro.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, samt på Musée Bernadotte i Pau i Frankrike, Kungliga vetenskapsakademin i Stockholm, ett porträtt av meteorologen Gustav Ekholm, Lidingö stadshus, Lidingö läroverk och på Lidingö museum, genom Lidingö Hembygdsförening, samt på Karolinska läroverket i Örebro.

Fiskeläge by Algot RINGSTRÖM

Fiskeläge (-44)

Price SEK 1,000 (€112)
Estimated SEK 2,000
Vårlandskap Med Träd Och Blåsippor by Algot RINGSTRÖM

Vårlandskap Med Träd Och Blåsippor

Price SEK 1,000 (€113)
Estimated SEK 2,000
Kustmotiv Med Båtar by Algot RINGSTRÖM

Kustmotiv Med Båtar (1920)

Price SEK 1,600 (€173)
Estimated SEK 1,500
Skidtur by Algot RINGSTRÖM

Skidtur (1917)

Price SEK 11,000 (€1,143)
Estimated SEK 10,000–12,000
Kustmotiv by Algot RINGSTRÖM

Kustmotiv (1908)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 1,000
Skogslandskap by Algot RINGSTRÖM

Skogslandskap (1906)

Price SEK 2,200 (€218)
Estimated SEK 3,000
Sofia Kyrka Från Nytorget by Algot RINGSTRÖM

Sofia Kyrka Från Nytorget (1942)

Price SEK 4,500 (€425)
Estimated SEK 1,200
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy