Alma ÖHRSTRÖM
1897–1987, Sweden

Also known as:

Name Alma ÖHRSTRÖM
Birth 1897, Sweden
Died 1987, Sweden

Alma Öhrström var autodidakt. Hon började måla sent men utvecklade en naiv men åskådlig och dekorativ gestaltning präglad av stor berättarglädje. Hennes motivvärld omfattar dels barndomsminnen från sydvästra Skåne, dels byggnader och miljöer på Kullahalvön, där hon länge var bosatt.

Bråte På Fäladen by Alma ÖHRSTRÖM

Bråte På Fäladen (-61)

Price SEK 3,000 (€317)
Estimated SEK 4,000
Bikupan by Alma ÖHRSTRÖM

Bikupan (-64)

Price SEK 3,716 (€430)
Estimated SEK 4,000
Julafton by Alma ÖHRSTRÖM

Julafton (-80)

Price SEK 3,200 (€363)
Estimated SEK 4,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy