By using our service you accept the use of cookies.

Alwin DAHL

1889, Sweden

Name: Fritz, Alwin, Benjamin DAHL
Birth: 1889, 12/4, Sweden

Alwin Dahl var autodidakt och företog studieresor till ett flertal Europeiska länder. Han målade företrädesvis landskap från södra Sverige.