Amanda SIDWALL
1844–1892, Sweden

Name Amanda, Carolina SIDWALL
Birth 1844, Sweden
Died 1892, Sweden

Amanda Sidwall studerade vid Konstakademien, samat vid studieresa till Paris där hon studerade på Académie Julian.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Malmö Museum och Gävle museum, Luxemburgsmuséet, Paris.