Anders Gustaf KOSKULL
1831–1904, Sweden

Name Anders Gustaf KOSKULL
Birth 1831, Sweden
Died 1904, Sweden

Anders Gustaf Koskull reste som en av de första svenskarna till Düsseldorf och studerade där förWilhelm Sohn och Adolf Tidemand. Han besökte även Paris, Berlin och Dresten. Ledamot av konstakademien.