Anders LINDGREN

Anders LINDGREN
1933, Sweden

Also known as: AL

Name Anders LINDGREN
Birth 1933, Sweden

Anders Lindgren biografi:

Anders Lindgrens utbildning är okänd. Han målar landskap, stilleben i en vardagsenkel karaktär men han skulpterar även i trä. Under senare år målar han även i en abstrakt stil.
Representerad: statliga och kommunala samlingar, Statens Konstråd, Smålands konstarkiv, Länsmuséer. Han erhöll Vimmerby Kulturpris 1992.
Källa: Internet.
----------------
Anders Lindgren har vunnit erkännande för sin konst långt utanför tullarna i Vimmerby. Anders Lindgren jobbar med att bygga upp kulturer, med olika skikt som lyser igenom och därigenom skapar effekter. Den tredje dimensionens möjligheter tillfredsställer han genom att jobba med skulpturer i olika storlekar. Han skildrar det vardagsnära på ett uppmärksamt sätt. Det handlar snarare att sätta guldkant på vardagliga ting, än att måla av det som vår herre redan skapat vackert. Materialet tenn skapar helt nya möjligheter. Och utmaningar så till vida att materialet inte lämnar utrymme för våldföring, eftersom han har vissa givna tekniska direktiv att hålla sig inom. www.wimmerbytenn.se

----------------
Född i Vimmerby 1933 - boende och verksam med ateljé där.
Lindgren arbetar numera uteslutande med akrylfärg ibland med
inslag av papperscollagé.
Under senarte tid ingår även bemålade träskulpturer och reliefer
som en del i hans kollektioner.
Lindgrens bilder skildrar ”det nära intilliggande” en slags
verklighetsförankrad drömvärld. Ibland med absurda och humoristiska
inslag. Hans alltmer förenklade nästan puristiska framtoning med
monokroma färgplan ofta med skimrande färger ger bilderna dess
särart.
Representerad i statliga och kommunala samlingar, tex Statens Konstråd,
Länsmuseer med flera. mångårigt medlemskap i Smålands Konstnärsförbund och KR
www.vetlanda-konstforening.com