Anders LOMAN
1879–1953, Sweden

Name Anders LOMAN
Birth 1879, Sweden
Died 1953

Anders Loman studied in the Fine Arts in Gothenburg, also in Copenhagen, Paris and in Italy. He has painted portraits and interiors, and landscapes, often with snow. He has also worked as a writer.

Source: Art Signature Dictionary

Anders Loman studerade på Valand i Göteborg, vidare i Köpenhamn, Paris och i Italien. Han har målat porträtt och interiörer, samt landskap, ofta med snö. Han har även varit verksam som författare.

Source: Art Signature Dictionary