Anders WALLIN
1953, Sweden

Name Anders WALLIN
Birth 1953, Sweden

Utbildning
Konstfack, Stockholm 1974-79

Separatutställningar
HÄNDER, Stockolm 1988, -90
HÄNDER, Malmö 1989
Saltsjöateljén, Nacka 1989
Galleri Benbasat, Norrköping 1990
Ålands Konstmuseum, Mariehamn 1990,-96
Galleri Keruben, Göteborg 1991
Konstfrämjandet, Stockholm, Örebro 1992
Galleri De Unga, Stockholm 1993
Bild och form, Västerås 1993
Sthlm Art Fair, 1994,-95,-97,-99, 2000
Greitz, Stockholm 1994
Galleri Focus, Oxelösund 1994
Lilla Galleriet, Umeå 1995
Galleri Victoria, Halmstad 1995. -99
Ekebyhov slott, 1996
Nacka Konsthall, 1996
La chateau D´Argentuiel, Bryssel 1996Konstforum, Norrköping 1996
Kunstrai, Amsterdam 1997
Galerie Artline, Amsterdam 1997
Konstförmedlarna, Stockholm 1998
Galleri Jan Wallmark, Stockholm 1998, 2000
Blå Porten, Liljevalchs, Stockholm 1999
Galleri Sander, Norrköping 2005
m.fl.

Samlingsutställningar
Nationalmuseum, ”Stadsbarn”, 1979
Liljevalchs vårsalong, 1986,-88,-89,-90
Nacka Konsthall 1990, 2000
Luleå Konsthall 2000
Södra Galleriet, Stockholm 2001,-03,-06
Wärdshuset Lasse Maja, Järfälla 2006

Representerad
Statens Konstmuséer, Statens Konstråd, Riksdagen, LO, Riksbanken, SAK, Sthlm läns landsting, Oslo landsting, Norrköpings museum, Stedelijk museum, Amsterdam

Source: http://www.konstochfolk.se/artist_cv.aspx?art_ID=51&work_ID=58