Anders WIDOFF
1953, Sweden

Name Anders WIDOFF
Birth 1953, Sweden

Anders Widoff biografi:

Anders Widoff Professor på Institutionen för Konst, Konstfack, Stockholm.
Utbildning:
1975-76: Valands Konsthögskola, Göteborg
1976-77: Konsthögskolan, Stockholm
Separatutställningar i urval:
1991: Wiener Secession, Wien
1993: \"Alla namn\", Moderna Museet, Stockholm
1996: \"Cyprus Avenue in Amsterdam in Glasgow\", Galleri Charlotte
Lund, Stockholm.
1998: \"A View called Voice\", Gallerie Bismarck, Bremen
1999: \"Återkomster (den tredje och fjärde dagen), Galleri Charlotte
Lund, Stockholm
Samlingsutställningar:
Samlingsutställningar runt om i Europa, Kanada och Japan
Källa: Internet
---------------
Widoff, Anders f.1953 i Stockholm. Svensk målare, tecknare , skulptör och objekt samt fotograf. Utbildad vid Valands konsthögskola i Göteborg , 1972-1977 vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hans konstnärskap anses vara av så hög kvalitet och av så stor betydelse för svenskt kulturliv att han har fått statlig inkomstgaranti 2009. Han har utvecklats från ytterligheter som monumental fotorealism till enkla färgfragment och förklarar att han aldrig varit en konstnär, som bara målat på ett sätt. Som t.ex. de rutiga kaffedukarna som var hans signum på 90-talet. Men han kom till en punkt, då det inte gick att komma längre, nyfikenheten försvann och det var dags att börja på något nytt. Anders Widoff har gjort flera offentliga utsmyckningar men ingen har väckt sådan uppmärksamhet som hans Mariaskulptur i Uppsala Domkyrka
Källa: www.bukowskis.com