Anita SNELLMAN
1924–2006, Finland

Also known as: AS

Mending The Nets by Anita SNELLMAN

Mending The Nets (-56)

Price EUR 2,812
Estimated EUR 1,500–1,800
Naked Ii by Anita SNELLMAN

Naked Ii (-65)

Price EUR 2,428
Estimated EUR 1,500–2,000
Spring Table by Anita SNELLMAN

Spring Table (1983)

Price EUR 4,474 Incl. buyer's premium
Estimated EUR 2,000–2,500
Corrida by Anita SNELLMAN

Corrida (-55)

Price EUR 1,800
Estimated EUR 1,800–2,200
Kukkia Maljakossa by Anita SNELLMAN

Kukkia Maljakossa (1964)

Price EUR 1,000
Estimated EUR 1,200–1,500
Rakastavaiset by Anita SNELLMAN

Rakastavaiset (1981)

Price EUR 2,500
Estimated EUR 2,000–2,500