Anna NORDGREN
1847–1916, Sweden

Name Anna, Christina NORDGREN
Birth 1847, 13/5, Sweden
Died 1916, 10/9, Sweden

Anna Nordgren studerade vid Konstakademien, företog resor till Frankrike med studier vid Académie Julien i Paris och målade omväxlande porträtt, interiörer, franska slott mm. Hon tillbringade därefter många år i England där hon blev ett välkänt namn och deltog i de större utställningarna på prestigefyllda muséer och konsthallar. Hennes rena okonstlade stil med motiv från böndernas liv, ofta i Bastien-Lepages efterföljd, tilltalade den engelska publiken. Hon målade även och tecknade genretavlor och interiörer.

Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Västerås museum, Ateneum i Helsingfors.