Armand ROSSANDER
1914–1976, Sweden

Name Armand ROSSANDER
Birth 1914
Died 1976

Armand Rossander studerade vid Konstakademien. Han företog resor i Tyskland, Tjeckoslovakien och Frankrike. Han har arbetat med romantiskt tolkade figurkompositioner och landskap, samt stiliserade blommor. Han har även arbetat med glasmålning.
Offentlig utsmyckning: väggdekor i Folkets hus i Karlstad, Karlskoga och Arbetsförmedlingen i Göteborg.
Representerad i Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Kalmar, Växjö och Jönköpings muséer samt Nasjonalgalleriet i Oslo. Han ingick i gruppen 1947 års män.