Arne ASPELIN
1911–1990, Sweden

Name Arne, Stig Ragnar ASPELIN
Birth 1911, Sweden
Died 1990

Arne Aspelin studied at Scanian painting school in Malmö, and in Paris. He has been in oil, watercolor or tempera and painted landscapes and still lifes.
Represented: Malmö Museum, Lund University Art Museum.

Arne Aspelin studerade vid Skånska målarskolan i Malmö, samt i Paris. Han har i olja, och akvarell eller tempera målat landskap och stilleben.

Representerad:
Malmö Museum, Lunds Universitets Konstmuseum.

Malmömotiv by Arne ASPELIN

Malmömotiv (1934)

Price SEK 1,000 (€112)
Estimated SEK 800
Strand Med Röda Stenar by Arne ASPELIN

Strand Med Röda Stenar

Price SEK 500 (€56)
Estimated SEK 1,000
Skutor I Skymning by Arne ASPELIN

Skutor I Skymning

Price SEK 900 (€100)
Estimated SEK 800
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy