Arne KAVLI
1878–1970, Norway

Name Arne KAVLI
Birth 1878, Norway
Died 1970, Norway

\"Hans første bilder var ikke, som det gjerne hevdes, nyromantiske, men naturalistisk oppfattede landskapsstudier i en grov, impresjonistisk teknikk (...) Under inntrykk av fransk impresjonisme, fauvisme, og antagelig også av Edvard Munch og Ludvig Karsten, lysnet koloritten (...) Synsfeltet var ikke lenger romantikkens uendelig, blikket stenges inne i hverdagslig omgivelser, avgrenset av busker, trær og hustak (...) Kavli befester nå sitt ry som de elegante løsningers mester. Han ble de sorgløse stunders fortolker impresjonistisk lett både i form og innhold (...) Fra begynnelsen av 1930-årene og fram til sin død hentet Kavli sine motiver nesten utelukkende fra Sørlandet. Det var, ifølge ham selv, ikke naturen i seg selv som virket fascinerende, men lyset på Sørlandet var det derimot noe helt spesielt ved. Derfor kunne han male de samme motivene om og om igjen. Han holdt seg til sitt eget sommerhus på
Rønnes utenfor Grimstad, og gikk knapt utenfor den hvitmalte hageporten. Motivene fra dette paradis var preget av fortrolighet og nærhet. Hit kom venner på besøk, benket seg rundt hagebordet eller dovet seg i fluktstoler. Når gjestene var gått, satte kunstnerens hustru og favorittmodell seg på trappen og betraktet båtene i Rønnesbukten, eller hun gikk inn for å hvile middag. Og Kavli fulgte etter med staffeliet. I disse sene bildene vekslet teknikken mellom det bredt oppsummerende og det pointilistisk analyserende. Fargen kunne være lys, til og med krittet, eller fremtre i harde komplementære kontraster i rødt- grønt og blått- gult. Figurer og gjenstander er gjerne malt på en tilsynelatende klosset, lett naiv måte. Som sitt store forbilde, Pierre Bonnard, tettet han flaten med former og farger, men lot ikke enkeltobservasjonene eller rikdommen på detaljer dominere og derved forstyrre det dekorative helhetsinntrykket.\" Messel side 483-485

Source: Blomqvist, Norway