Aron SANDBERG
1873–1959, Sweden

Name Aron, Simon SANDBERG
Birth 1873, Sweden
Died 1959, Sweden

Aaron Sandberg studied at the Technical School in Stockholm, then in Paris. He has done numerous monumental works. He has taught sculpture at the Technical School in Stockholm, current Konstfack.

Aron Sandberg studerade vid Tekniska skolan i Stockholm, därefter i Paris. Han har utfört ett flertal monumentala arbeten. Han har undervisat i bildhuggeri vid Tekniska skolan i Stockholm, nuvarande Konstfack.

Offentlig utsmyckning:
Fasadskulpturer till Rådhuset, August Blanchemonumentet, ett flertal tornfigurer till stadshuset, skulpturer till Centrum i Stockholm, skulpturer till Röhsska muséet i Göteborg, en Kristusfigur i Uppsala gravkapell, samt skulpturer till Mjöby Stadshus, Gränna servishus Gränna, Stockholms Stadshus, Kungliga Dramatiska teatern, Riddarholmskrykan och Stockholms Rådhus.
Brodern Gustaf, var även han bildhuggare.