Arthur PERCY
1886–1976, Sweden

Name Carl, Arthur, PERCY
Birth 1886, Sweden
Died 1976

Carl Arthur Percy studerade för Rickard Bergh och Eugène Jansson vid Konstnärsförbundets skola. Han företog resor bl.a. till Frankrike. Han målade porträtt, framför allt av barn, landskap, med motiv från Bohuslän och stockholmstrakten, samt stilleben, ofta med blommor. Han utformade även prydnadspjäser i keramik och blev 1923 konstnärlig ledare för Gävle porslinsfabrik, som tillverkade konst och hushållsporslin. En rad av hans arbeten fick stor spridning, som exempelvis Tre blommor, Exotica och Blå/röd vinranka. Han bidrog till att konstnärligt högstående bruksföremål spreds i svenska hem. Efter 1946 bodde han året om i Vickleby, Öland där han tillsammans med William Nording och sommargästande konstnärer etablerade vad som kommit att kallas Vicklebyskolan, eller Målarna på Bo. Det öländska landskapet kom att inspirera honom till en stor målarproduktion ända fram till sin död 1976.
Offentlig utsmyckning:
dekorerat l:a klass matsalen på m/s Kungsholm.
Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Prins Eugens Waldemarsudde, Gävle, Linköpings, Norrköpings, Västerås, Jönköping, Borås, Östersund, Lübeck och Kalmar muséer.
Källa: Internet
---------------
Arthur Percy var en svensk bildkonstnär och keramiker född i Vickleby, Öland. Han studerade vid Konstnärsförbundets skola, samtidigt som bland annat Isaac Grünewald, för Richard Bergh och Eugène Jansson. 1908 reste han med några konstnärskollegor till Paris, året därpå debuterade de under beteckningen De unga. Percy målade främst porträtt, ofta barn, landskap och stilleben. 1923 blev han konstnärlig ledare för Gefle porslinsfabrik. Han bidrog till att konstnärligt högstående bruksföremål spreds i svenska hem. Han var också anställd som glasformgivare vid Gullaskrufs glasbruk.
Källa: www.bukowskis.com