Arthur SJÖGREN
1874–1951, Sweden

Also known as: CAS

Name Carl, Arthur, SJÖGREN
Birth 1874, Sweden
Died 1951, Sweden

Arthur Sjögren studied at the Artist League school of painting in Sweden. He first emerged as a visual artist with, afternoon sun, but devoted himself to the most recent illustration art. He has made drawings, covers for several of Strindberg\'s works, drawing a large number of ex-libris.

Arthur Sjögren studerade vid Konstnärsförbundets målarskola. Han framträdde först som bildkonstnär med, Eftermiddagssol, men ägnade sig senare mest åt illustrationskonsten. Han har gjort teckningar, omslag åt flera av Strindbergs arbeten, ritat ett stort antal ex-libris.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Kungliga biblioteket i Stockholm, samt Uppsala Universitetsbibliotek.