Arturo CIACELLI
1883–1966, Italy

Also known as: AC

Name Arturo CIACELLI
Birth 1883, Italy
Died 1966

Arturo Ciacelli utbildade sig i Rom tillsammans med konstnärinnan Elsa Emilia Ström och samma år 1909 gifter de sig. 1910 kom de till Sverige då han startade en privat målarskola. 1911 studerade han i Paris för Robert Delaunay, som senare kom att bli en nära vän. 1915-1919 förestod han "Nya Konstgalleriet" på Strandvägen 9, som blev det första moderna konstgalleriet i Stockholm. Här specialiserade han sig på italiensk futurism och fransk kubism och ordnade utställningar med verk av Georges Rouault, Oskar Kokoschka, André Lhote, Gabriele Münter, Diego Rivera, Edvard Munch m fl och här fick Nils von Dardel sitt genombrott 1918.
Futuristen Arturo Ciacelli var en mycket etablerad konstnär i Italien och han hade flera separatutställningar bl a i Paris, Wien, Milano, Rom och även på galleriet "Der Sturm" i Berlin (1928).

Source: http://auktionsverket.se

Interiör Med Kvinna by Arturo CIACELLI

Interiör Med Kvinna (1956)

Price SEK 9,400 (€1,019)
Estimated SEK 5,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy