Arvid Mauritz LINDSTRÖM
1849–1923, Sweden

Name Arvid Mauritz LINDSTRÖM
Birth 1849, Sweden
Died 1923, Sweden

Arvid Mauritz Lindström studerade vid Konstakademien, samt företog studieresor till München och Paris. Han var flera år bosatt i England. Han målade stämningslandskap.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm samt hos Västerås museum.