Arvid FOUGSTEDT
1888–1949, Sweden

Name Arvid, Lorenz FOUGSTEDT
Birth 1888, 17/6, Sweden
Died 1949, 4/10, Sweden

Arvid Fougstedt studerade redan som mycket ung vid Iduns litografiska anstalt i Stockholm, vid Tekniska skolan och redan 1908 blev han skämttecknare i Puck. Reste till Frankrike och blev elev för Christian Krohg på Académie Colarossi i Montparnasse, en kort period också elev för Matisse. Han blev professor vid Konsthögskolan.
Några av hans mest kända målningar är: Picador 1917 Göteborgs Konstmuseum, Erik 1925, Självporträtt 1918 och 1933. Läsande gosse, alla i Moderna Muséet i Stockholm, Konungen, Pär Lagerkvist, Gerda vid balkongen 1925, Ivar Johnsson 1935 Lidköpings museum och K. O. Bonnier samma år, August Strindberg 1936, gobeläng för Stockholms Handelskammare, fresk i Högalidskyrkans urnlund. Realism och sober, valstämd kolorit utmärker hans konst. Han förblev den nya sakligheten trogen in på 1940-talet.
Representerad: i Nationalmuseum i Stockholm, Västerås, Norrköping, Linköping, Kristianstad, Hamburgs Kunsthalle och Malmö Museum och Waldemarsudde Stockholm.
Källa: Internet
---------------
Arvid Fougstedt var generellt sett skeptiskt inställd gentemot den samtida expressionismen och kubismen. Dock utförde konstnären ett begränsat antal arbeten vilka helt eller delvis baseras på kubismens lärdomar. Det tydligaste exemplet torde utgöras av katalognumret, "Stilleben med fiol", vilket utfördes i Paris 1920. Det mesta talar för att denna målning är det enda kända och dokumenterade arbetet där konstnären anammar kubismen fullt ut.
När Arvid Fougstedt befann sig i Paris 1920 blev han inbjuden till Picassos ateljé och enligt uppgift så är "Stilleben med fiol" utförd på plats i mästarens ateljé! Att inspirationen hämtats från Picasso och Braque råder inga tvivel om, det rumsliga perspektivet och kompositionen talar kubismens tydliga språk.
I Paris hade Fougstedt avslutat sina studier för Matisse och istället valt att studera på Académie Colarossi för Christian Krohg. Inspiration och lärdom fick han genom att kopiera äldre mästare som David och Ingres. Hans bildspråk blev linjerent och exakt och motiven hämtades från hemmet och familjekretsen vilken avbildades varmt och kärleksfullt.
Källa: Bukowskis