August HAGBORG
1852–1921, Sweden

Name Vilhelm Nikolaus, August, HAGBORG
Birth 1852, Sweden
Died 1921, Sweden

August Hagborg studerade vid Konstakademien senare i Frankrike tillsammans med Georg Pauli och Axel Borg där han även bosatte sig. Målade i hemlandet några interiörer med figurmotiv, men fann sina egentliga motiv vid kusten av Normandie, med dess fiskarbefolkning. Ett vanligt motiv är en fiskarflicka med en räkhåv, stående vid stranden. Gula och röda toner är ofta utmärkande för hans tidigare arbeten, men i han senare verk höll han sig till en diskret grålila skala med skickligt målad atmosfär och vatten.

Source: Art Signature Dictionary