August MANKELL
1838–1885, Sweden

Also known as: OAM

Name Otto, August MANKELL
Birth 1838, Sweden
Died 1885, Sweden

August Mankell studied at Chalmers and Art Academy. He undertook trips to Denmark, Germany and Russia. He was a teacher at the College of Fine Arts in shadow and perspective, learn and member 1868th He carried out large lithographs views over Gothenburg, Stockholm and Visby and Swedish battles, and did illustrations for magazines.
Represented: the Göteborg Museum of Art and Technology Museum

August Mankell studerade vid Chalmers och Konstakademien. Han företog resor till Danmark, Tyskland och Ryssland. Han var lärare vid Konsthögskolans i skugga- och perspektivlära samt ledamot 1868. Han litograferade stora utsikter över Göteborg, Stockholm och Visby och svenska fältslag, samt utförde illustrationer till tidningar.