August STRINDBERG
1849–1912, Sweden

Also known as: AS

Name Johan, August STRINDBERG
Birth 1849, Sweden
Died 1912, Sweden

Johan August Strindberg, belonged to a known bourgeois family with cultural interests. His breakthrough as an artist came in 1924 with Gummessons exhibition in Stockholm. 1962-1963 brought his paintings attention to a touring exhibition and foreign critics considered him a pioneer of abstract painting. In addition to his writing and painting, he was also interested in photography.
Represented: Modern museum. Nordic Museum, National Museum in Stockholm, Malmo Museum, National Museum for Kunst in Copenhagen. Strindberg Museum in Stockholm, as well as in numerous private collections.

Source: Art Signature Dictionary

Johan August Strindberg tillhörde en känd borgarfamilj med kulturella intressen. Hans far hade det nya yrket ångbåtskommissionär och var ansvarig för godstrafiken på Mälaren och Göta kanal. Modern däremot var en enkel men religiös värdshusflicka, vars pietistiska fromhet kom att påverka Strindberg under hela hans liv. Denne betonade gärna sin proletära härkomst genom modern och kallade sig Tjänstekvinnans son. August hade sju syskon.
Hans genombrott som konstnär kom år 1924 hos Gummessons utställning i Stockholm. 1962-1963 väckte hans målningar uppmärksamhet vid en vandringsutställning och utländska kritiker ansåg honom som banbrytare för det abstrakta måleriet. Utöver sitt författarskap och måleri, var han även intresserad av fotografi.

Representerad:
Moderna muséet. Nordiska muséet, Nationalmuséet i Stockholm, Malmö Museum, Statens Museum för Kunst i Köpenhamn. Strindbergs muséet i Stockholm, samt i ett flertal privata samlingar.

Source: Art Signature Dictionary

Fantasy Landscape by August STRINDBERG

Fantasy Landscape (1894)

Price SEK 7,595,000 (€808,488) Incl. buyer's premium
Estimated SEK 4,000,000–5,000,000
Storm Landscape by August STRINDBERG

Storm Landscape (1894)

Price SEK 14,262,500 (€1,537,900) Incl. buyer's premium
Estimated SEK 5,000,000–6,000,000
Signerat Fotografi Av Strindberg by August STRINDBERG

Signerat Fotografi Av Strindberg (1897)

Price SEK 8,000 (€852)
Estimated SEK 10,000–12,000
Den Gråtande Gossen (föreställande Sonen Hans Strindberg) by August STRINDBERG

Den Gråtande Gossen (föreställande Sonen Hans Strindberg) (Executed in 1891)

Price SEK 175,000 (€20,370)
Estimated SEK 200,000–250,000
Björken I (höst) by August STRINDBERG

Björken I (höst) (Executed 1902)

Price SEK 8,620,000 (€968,888) Incl. buyer's premium
Estimated SEK 4,000,000–5,000,000
Landskap Från Sandhamn Med Korsö Fyr, 1873. by August STRINDBERG

Landskap Från Sandhamn Med Korsö Fyr, 1873. (1873)

Price SEK 860,000 (€89,363)
Estimated SEK 500,000–700,000
Packis I Stranden by August STRINDBERG

Packis I Stranden (1892)

Price SEK 8,400,000 (€872,844)
Estimated SEK 3,000,000–4,000,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy