Axel Gillis HAFSTRÖM
1841–1909, Sweden

Name Axel Gillis HAFSTRÖM
Birth 1841, Sweden
Died 1909

Axel Gillis Hafström studerade vid Chalmersska slöjdskola, vid Konstakademien. Han var ordinarie lärare i teckning vid Uppsala högre elementarläroverk. Han vistades i Düsseldorf på 1870-talet och senare i Paris. Han målade flera genreartade målningar.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Smugglare inför tullinspektören 1876, En passant, Mötet, Skeppsklareraren, Hos skeppsfurneraren, Kontraband, samt Skärgårdsbild, i Malmö Museum.