Axel Otto MÖRNER
1774–1852, Sweden

Name Axel Otto MÖRNER
Birth 1774, 8/7, Sweden
Died 1852, 20/10, Sweden

Axel Otto Mörner (af Morlanda) was Count and officer. Studied probably Füger Heinrich and Johann Baptist Lampi. On several occasions he exhibited at the Art Academy in Sweden and he became a member 1801.

Axel Otto Mörner (af Morlanda) var greve och officer. Studerade troligen för Heinrich Füger och Johann Baptist Lampi. Vid upprepade tillfällen ställde han ut på Konstakademien och han blev ledamot 1801.