Axel ENDER

1853–1920, Norway

Name Axel ENDER
Birth 1853, Norway
Died 1920, Norway

Axel Ender vakte allerede i elevtiden oppmerksomhet ved sin eminente og mangesidige tegnebegavelse. Under kong Carl XVs besøk på Tegneskolen i november 1871 var det fremfor alt Ender og Peters som vakte Hans Majestets beundring, og de fikk begge to stipendium for å kunne utdanne seg videre i Stockholm. Det var genremaleriet som ble Enders hovedbeskjeftigelse.
Sammen med Nils Bergslien og Holger Drachman foretok han flere studiereiser på Vestlandet, og herfra hentet Ender mange av sine mest populære motiver. Særlig hans bilder av unge kvinner i nasjonaldrakter har alltid vært etterspurt. I vårt stemningsfulle maleri ser vi en ung mor i Hardangerdrakt med sine to døtre sittende ved gruen. Familiens hund ligger på gulvet ved siden av. En seng med et åkle i bakgrunnen bidrar til perspektivet i bildet, mens rommet ellers er sparsomt og nesten diffust skildret. Det er moren og barna som står i fokus og er bildets tema. Et gjennomgående trekk ved Enders bilder er harmoni og ro - en ro som smitter over på betrakteren.

Source: www.blomqvist.no

Slädfärd by Axel ENDER

Slädfärd

Price SEK 196,000 (€22,046) Incl. buyer's premium
Estimated SEK 200,000–250,000
En Stille Stund by Axel ENDER

En Stille Stund

Price NOK 65,000 (€8,561)
Estimated NOK 70,000–90,000
Säterjänta Med Blombukett by Axel ENDER

Säterjänta Med Blombukett

Price SEK 28,000 (€3,149)
Estimated SEK 30,000–40,000
Kvinna Med Hatt by Axel ENDER

Kvinna Med Hatt (1880)

Price SEK 17,000 (€1,865)
Estimated SEK 15,000–20,000
Arbeidsom, Ung Kvinne by Axel ENDER

Arbeidsom, Ung Kvinne

Price NOK 0 (€0) Not sold
Estimated NOK 80,000–100,000
Ung Kvinne Med Sigd by Axel ENDER

Ung Kvinne Med Sigd

Price NOK 60,000 (€7,062)
Estimated NOK 70,000–90,000
Seterjente Med Geiter by Axel ENDER

Seterjente Med Geiter

Price NOK 91,000 (€10,864)
Estimated NOK 120,000–150,000
Kvinne Med Strikketøy by Axel ENDER

Kvinne Med Strikketøy

Price NOK 60,000 (€7,163)
Estimated NOK 80,000–100,000
Vallflicka by Axel ENDER

Vallflicka

Price SEK 42,000 (€3,818)
Estimated SEK 25,000–30,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy