Axel NILSSON
1889–1980/1981, Sweden

Name Karl Gustaf, Axel, NILSSON
Birth 1889, 7/7, Sweden
Died 1980/1981, 29/12, Sweden

Axel Nilsson biografi:

Axel Nilsson studerade vid Tekniska skolan och Konstakademien i Stockholm samt vid studieresor till Frankrike och italien. Han räknas till en av de stora naivisterna vid 1900-talets början. Han tillhörde andra Smeduddskolonin och blev medlem i Färg och Form. Han har målat och etsat självporträtt, figurer, interiörer, naket, landskap med bl.a. motiv från Italien, gatubilder från Stockholm och stilleben.
Representerad:
Nationalmuseum, Moderna muséet, Göteborgs konstmuseum, Malmö museum, Nasjonalgalleriet i Oslo och Prins Eugens Waldemarsudde, Västerås, Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms slott.

Source: Art Signature Dictionary