Axel OLSON

1899–1986, Sweden

Also known as: AO, Ohlson

Name Karl Axel Bernhard OLSON
Birth 1899, 22/10, Sweden
Died 1986, Sweden

Axel Olson was born on a farm just outside Halmstad. His father was a sailor who re-schooled as machinist. As a young boy Axel was considered a proficient draftsman, drawing portraits and caricatures. As a teenager he was allowed to attend the Technical Evening School and draw live models. When he was 16 he establish Gnistan (The Spark) along with his younger brother Erik and their cousin Waldemar Lorentzon. Together the group shows for the first time in Halmstad at an exhibition for amateurs in 1919. Egon Östlund sees the exhibit and subsequently communicates contact with the artist Gösta Adrian- Nilsson (GAN). The sister of the filmmaker Viking Eggeling, becomes A. Olson’s benefactor, giving him the opportunity to travel to Italy and Germany to paint in 1922.

In 1923 A. Olson moves to Berlin and studies for Alexander Archipenko, Russian sculptor and painter. Here Axel comes in contact with the continental avantgarde; Der Sturm, Italian futurism, Russian constructivism and French cubism. He sees exhibitions with Picasso, Léger, Kurt Schwitters, and others. In the autumn of 1923 A. Olson is back in Halmstad and becomes a teacher for the group De Unga (The Young) among whose members are Sven Jonson and Esaias Thorén. In parallel he works during the twenties with advertising to make a living. In the spring of 1929 Lorentzon get a commission to decorate Skavböke chapel, assisted by Axel Olson. The biblical scenes they paint in the chapel show trends typical of the avant-garde of the 20’s. Towards the end of August 1929 A. Olson establishes the Halmstad Group with Erik Olson, Waldemar Lorentzon, Sven Jonson, Esaias Thorén and Stellan Mörner. During this period, A. Olson’s art is characterised by post cubistic features tending towards surrealism. The Halmstad Group participates in the exhibition Kubisme=Surrealisme in Copenhagen in 1935. That year A. Olson paints Förankring i verkligheten (Connection to Reality) - a painting inspired by Salvador Dalí.

A. Olson finds his surrealistic subject matter in his daily surroundings, often with the plough and anchor as recurring symbols. At the start of WWII in 1939, Axel visits his brother Erik near Copenhagen. Here, A. Olson paints the work Hamn (Harbour) which reflects the dark mindset of the times. In 1940 he does his military service and that year paints Svart kväll (Black Evening) where German bombers have been exchanged for flying monsters. During the forties, along with Sven X:et Erixson, Felix Hatz, members of the Halmstad Group and others, he participates in the Söndrum Colony, a group of artists, poets and writers gathering at the coast outside Halmstad.

In 1948 A. Olson travels to Paris for the first time; he stays for two months. The contact with the French non figurative art movement leaves traces in his paintings and after a trip to Provence in the early fifties, his colours lighten. During the 60’s A. Olson returns to a more surrealist imagery with dramatic scenes and more muted colour tones. In 1973 he develops cataracts and is threatened with blindness. After an operation that restores his sight, he paints Ögat (The Eye) 1974. During the 70’s and 80’s he continues using the features of Halland’s coast as inspiration. Common subjects are boats, fishing tackle, mussels, and sea shells. Axel Olson passes away in 1986.

Source: http://www.mjellbykonstmuseum.se/omwebbplatsen/english/thehalmstadgroup/axelolson.4.293aa03e12928a822b180006752.html

Axel Olson (1899-1986) Föds i Halmstad 1899. Växer upp i en sjömansfamilj men fadern blir senare maskinist. Bildar 1915 gruppen Gnistan tillsammans med brodern Erik Olson och kusinen Waldemar Lorentzon. Debuterar vid en amatörutställning i Halmstad 1919 och upptäcks av konstkännaren Egon Östlund som förmedlar kontakt med konstnären Gösta Adrian Nilsson. Tack vare filmskaparen Viking Eggelings syster, som blir hans mecenat, kan A. Olson fara till Italien och Tyskland för att måla 1922.

1923 bosätter han sig i Berlin och blir elev hos Alexander Archipenko, rysk skulptör och målare. Här kommer han i kontakt med kontinentens avantgarde; Der Sturm, italiensk futurism, rysk konstruktivism och fransk kubism. Han ser utställningar med bl. a Picasso, Léger och Kurt Schwitters.

Hösten 1924 är A. Olson tillbaka i Halmstad och blir lärare i målarkretsen De Unga i Halmstad med bland andra Sven Jonson och Esaias Thorén som elever. Parallellt arbetar han under 20-talen med reklamarbeten i Halmstad för försörjningens skull. Våren 1929 får A. Olson tillsammans med Lorentzon uppdraget att utsmycka Skavböke kapell. De bibliska scenerna i kapellet bär spår av 20-talets avantgarde. I slutet av augusti 1929 är A. Olson med och bildar Halmstadgruppen tillsammans med Erik Olson, Waldemar Lorentzon, Sven Jonson, Esaias Thorén och Stellan Mörner.

Axel Olsons konst präglas under denna period av postkubism men orienterar sig mot surrealismen 1934. Halmstadgruppen ställer ut i Helsingfors i mars 1934, samt i Köpenhamn 1935 i den internationella utställningen Kubisme=Surrealisme. Samma år målar han Förankring i verkligheten – en målning inspirerad av Salvador Dalí. A. Olson hämtar sina surrealistiska motiv ur sin vardagliga omgivning, ofta med plogar och ankare som återkommande symboler. Ställer ut 1937 i London.

Vid krigsutbrottet 1939 besöker han brodern Erik Olson som bor utanför Köpenhamn. Här målar A. Olson verket Hamn som speglar tidens tungsinne. 1940 skickas han i militärtjänst och gör samma år målningen Svart kväll, där tyska bombplan bytts ut mot flygande monster. Under 40-talet deltar han i Söndrumskolonin – en konstnärssammanslutning vid Halmstads kustband, tillsammans med bl. a Sven X:et Erixson, Felix Hatz och medlemmarna i Halmstadgruppen.1942 har A. Olson en separatutställning på Gummesons konsthall i Stockholm. Gifter sig men Anna-Lisa Falck 1944.

1948 reser A. Olson för första gången till Paris där han stannar två månader. Kontakten med den franska nonfigurativa konsten sätter spår i hans målningar och efter en resa till Provence i början av 50-talet blir hans kolorit ljusare. På 60-talet knyter A. Olson åter an till ett mer surrealistisk bildspråk med dramatiska motiv i en dovare färgskala. 1973 drabbas han av akut starr och hotas av blindhet. Efter en operation återvänder ljuset i hans bilder och han målar Ögat 1974. Under 70- och 80-talet fortsätter han att använda den halländska kusten som sin stora inspirationskälla. Vanliga motiv är båtar, fiskeredskap, musslor och snäckor. Axel Olson går ur tiden 1986.

Halmstadgruppen bildades 1929 av bröderna Erik och Axel Olson, kusinen Waldemar Lorentzon, Sven Jonson, Esaias Thorén samt Stellan Mörner. Gruppen kom att göra betydande avtryck i svensk konsthistoria, mycket tack vare sina internationella kontakter – på 20-talet studerade konstnärerna i Paris och Berlin för berömda avantgardkonstnärer som Archipenko och Léger.

I början av 30-talet går Halmstadgruppen in i en ny fas – den surrealistiska. De möter surrealismen i Paris, i en tid då Europa befinner sig i en djup politisk och ekonomisk kris. Halmstadgruppen introducerar konstriktningen i Sverige. Dock sätter gruppens medlemmar en säregen prägel på sin surrealism där det nordiska ljuset och den halländska kuststräckan ofta är närvarande.

Halmstadgruppen upplöstes 1979 i samband med Stellan Mörners bortgång. Idag räknas den som en av världens längst bevarade konstnärsgrupper.

Source: http://www.mjellbykonstmuseum.se

Blomman I Mitt Fönster by Axel OLSON

Blomman I Mitt Fönster (-36)

Price SEK 34,000 (€3,672)
Estimated SEK 30,000–40,000
Abstrakt by Axel OLSON

Abstrakt (-32)

Price SEK 267,750 (€29,158) Incl. buyer's premium
Estimated SEK 300–350,000
Nature Morte by Axel OLSON

Nature Morte (1922)

Price SEK 446,250 (€48,597) Incl. buyer's premium
Estimated SEK 500,000–700,000
Borstar by Axel OLSON

Borstar (-41)

Price SEK 20,000 (€2,178)
Estimated SEK 20,000–25,000
Från Fönstret by Axel OLSON

Från Fönstret

Price SEK 12,000 (€1,307)
Estimated SEK 15,000–18,000
Hamnen by Axel OLSON

Hamnen (-32)

Price SEK 80,000 (€8,840)
Estimated SEK 100,000–120,000
Kroginteriör - Berlin by Axel OLSON

Kroginteriör - Berlin (-22)

Price SEK 150,000 (€17,475)
Estimated SEK 150,000–175,000
Gult Tema by Axel OLSON

Gult Tema (-30)

Price SEK 260,000 (€30,290)
Estimated SEK 175,000–200,000
Komposition Med Violin Och Clown by Axel OLSON

Komposition Med Violin Och Clown

Price SEK 37,000 (€4,311)
Estimated SEK 30,000–40,000
Odalmannen by Axel OLSON

Odalmannen (-38)

Price SEK 38,000 (€4,262)
Estimated SEK 35,000–40,000
Soluppgång över Akterdäck by Axel OLSON

Soluppgång över Akterdäck (-39)

Price SEK 40,000 (€4,487)
Estimated SEK 30,000–40,000
Brovalvet - Roma Tivoli by Axel OLSON

Brovalvet - Roma Tivoli (1942)

Price SEK 25,000 (€2,811)
Estimated SEK 25,000–30,000
Spader Kung by Axel OLSON

Spader Kung (Executed 1930's)

Price SEK 12,500 (€1,334)
Estimated SEK 15,000–20,000
Fiskebåt På Strand by Axel OLSON

Fiskebåt På Strand (-45)

Price SEK 22,000 (€2,376)
Estimated SEK 20,000–22,000
Surrealistisk Komposition by Axel OLSON

Surrealistisk Komposition (-43)

Price SEK 120,000 (€13,398)
Estimated SEK 125,000–150,000
Aftonbad by Axel OLSON

Aftonbad (-36)

Price SEK 11,000 (€1,228)
Estimated SEK 10,000–12,000
Lantliga Afton by Axel OLSON

Lantliga Afton (-43)

Price SEK 24,000 (€2,680)
Estimated SEK 20,000–25,000
Vid Havet by Axel OLSON

Vid Havet

Price SEK 13,000 (€1,412)
Estimated SEK 12,000–15,000
Stenhuggare by Axel OLSON

Stenhuggare

Price SEK 20,000 (€2,172)
Estimated SEK 20,000–25,000
Havsattribut Ii by Axel OLSON

Havsattribut Ii

Price SEK 12,000 (€1,303)
Estimated SEK 18,000–20,000
Den Saliga Höstdagen by Axel OLSON

Den Saliga Höstdagen (-43)

Price SEK 54,000 (€5,865)
Estimated SEK 30,000–40,000
Sitting Model by Axel OLSON

Sitting Model (-23)

Price SEK 11,000 (€1,191)
Estimated SEK 80,000–10,000
Vingården by Axel OLSON

Vingården

Price SEK 18,000 (€1,872)
Estimated SEK 10,000–12,000
Arbetsdagen Börjar by Axel OLSON

Arbetsdagen Börjar (-40)

Price SEK 24,000 (€2,496)
Estimated SEK 20,000–25,000
Reflex by Axel OLSON

Reflex (-32)

Price SEK 75,000 (€7,800)
Estimated SEK 80,000–100,000
Liten Förankring by Axel OLSON

Liten Förankring

Price SEK 12,000 (€1,248)
Estimated SEK 12,000–15,000
Bryggan by Axel OLSON

Bryggan (-41)

Price SEK 45,000 (€4,680)
Estimated SEK 50,000–60,000
Fiskedon by Axel OLSON

Fiskedon

Price SEK 22,000 (€2,257)
Estimated SEK 20,000
Abstrakt Komposition by Axel OLSON

Abstrakt Komposition

Price SEK 3,300 (€323)
Estimated SEK 4,000
Grötvik by Axel OLSON

Grötvik

Price SEK 13,000 (€1,243)
Estimated SEK 8,000–10,000
På Röd Strand by Axel OLSON

På Röd Strand

Price SEK 12,000 (€1,147)
Estimated SEK 8,000–10,000

Abstrakt Komposition

Price SEK 700 (€67)
Estimated SEK 1,200
Vid Havet by Axel OLSON

Vid Havet

Price SEK 32,000 (€3,142)
Estimated SEK 20,000–25,000
Kvinnor Under Paraply by Axel OLSON

Kvinnor Under Paraply (1919)

Price SEK 17,000 (€1,669)
Estimated SEK 18,000–20,000
En Kopp Kaffe by Axel OLSON

En Kopp Kaffe (1930)

Price SEK 80,000 (€7,856)
Estimated SEK 50,000–60,000
Fågelburarna by Axel OLSON

Fågelburarna (1951)

Price SEK 12,000 (€1,178)
Estimated SEK 15,000–18,000

Vrakspillror

Price SEK 5,500 (€545)
Estimated SEK 4,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy