Axel OLSSON
1919–2001, Sweden

Name Bror, Axel, OLSSON
Birth 1919, Sweden
Died 2001, Sweden

Axel Olsson studied with Aaron Sandberg, Gustaf Sandberg and Nils Moller Mountains and at the National College of Art in Stockholm. He also undertook studies in London, Paris and Rome. He has modeled sculptures depicting working and motivated children.
Represented: Kristianstad Museum.

Source: Art Signature Dictionary

Axel Olsson studerade för Aron Sandberg, Gustav Sandberg och Nils Möllerberg och vid Konstfackskolan i Stockholm. Han företog även studier i London, Paris och Rom. Han har modellerat skulpturer skildrande arbetsmotiv och barn.
Offentlig utsnyckning: Karlskrona, Kristianstad och Karlshamn.
Representerad: Kristianstads museum.

Source: Art Signature Dictionary