Axel PETER
1863–1942, Sweden

Name Kar,L Axel, Edvard PETER
Birth 1863, Sweden
Died 1942, Sweden

Axel Peter studied at the Art Academy, for Edward Perseus, and in Paris and Germany. He belonged, \"Opponenterna\". He has painted landscapes from the Stockholm area, and floral still lifes.
Represented: Kalmar and Östersund.

Axel Peter studerade på Konstakademien, för Edvard Perséus, samt i Paris och Tyskland. Han tillhörde, \"opponenterna\". Han har målat landskap från stockholmstrakten, samt blomsterstilleben.

Representerad:
Kalmar och Östersund.