Axel SØEBORG
1872–1939, Denmark/Sweden

Also known as: Axel Söeborg

Name Axel SØEBORG
Birth 1872, 22/11, Denmark
Died 1939, 20/6, Denmark
Lived & Active In 1912-32 In Sweden

Konstnär, målare och tecknare. Utbildade sig vid Vermehrens teckningsskola i Köpenhamn, danska konstakademien för L. Tuxen och P. A. Schou. Var under 20 år bosatt i Sverige.
Han målade med förkärlek porträtt, interiörer och uppställningar med starka belysningseffekter.
Under uppehållet i Sverige besökte han Småland, Värmland, Dalarna, Jämtland och Lappland varifrån han hämtade intryck till ett måleri av en rad skogslandskap.
Han är representerad i bl.a. Ålborg och Sønderborg museer i Danmark.