Axel TALLBERG
1860–1928, Sweden

Name Axel TALLBERG
Birth 1860, Sweden
Died 1928, Sweden

Axel Tallberg. Grafiker, f 1860 i Gävle, d. 1928 i Solna. Studerade vid akademien och i Dusseldorf samt i England. Bland hans blad, som oftast är etsningar, märks flera utmärkta porträtt bl. a. Oscar II, Axel H. Hägg, Tolstoy och T. Roosevelt, vidare Engelsk landskyrka, Ett sockenråd samt Från Gamla Stockholm. - Arbetade för grafikens höjande i vårt land, och på hans initiativ anordnade Akademien 1895 en kurs i etsning, vilken 1908 blev en etsarskola där han blev lärare. Utgav även en del facklitteratur. Representerad: Nationalmuseum m.fl. museer och i Västerås.