Axel WALLERT
1890–1962, Sweden

Name Axel WALLERT
Birth 1890, Sweden
Died 1962, Sweden

Axel Wallert studerade vid Högre Konstindustriella skolan i Stockholm samt vid dess etsarskola. Därefter företogs studieresor till Tyskland samt Italien där Wallert tillbringade åren 1923-27 som svenska statens stipendiat. Åren i Italien kom att bli betydelsefulla för konstnären och de låg till grund för de starka band konstnären kände till landet i fråga med dess långa historia av stor betydelse för den västerländska konsthistorien. Italiens historia, arkitektur samt bildkonst berikade samt inspirerade Wallerts konstnärskap på ett påtagligt sätt. Konstnären inspirerades, emellertid, i lika stor utsträckning av det genuina lokala folklivet med dess brokiga gatuliv befolkat av ett myller av såväl djur som människor vars dräkter i starka färger accentuerades av det klara ljuset.

Källa: Sammansatt utifrån olika uppgifter från internet.